Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG CỤM MÁY CHỦ TUYỆT KỸ

28/05/2020

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG CỤM MÁY CHỦ TUYỆT KỸ

1. TOP NẠP ALL SERVER

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 05h05 ngày 31/05 - 4h00 06/06

TOP KNB GIỚI HẠN Phần Thưởng
1 200.000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*400 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*15 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8
2 180.000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*350 + Rương Quân Chính*2600 + Ngọc lv16*12 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*7
3 150.000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*300 + Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*10 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6
4-6 120.000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*200 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*8 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5
7-10 100.000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*150 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*6 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4
11-20 70.000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*100 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*4 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3
21-50 40.000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*2 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2
51-100 20.000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv15*2 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1
101-200 10.000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv14*2 + Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*2.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc nạp chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc tiêu đó

- Người chơi nào nạp nhiều hơn sẽ đẩy hạng người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng Top Nạp

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

2. TÍCH TIÊU HOÀN KNB

- Thời gian: 4h50 31/05 - 4h00 06/06 (không áp dụng C11S21 + C12S1)

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ được hoàn lại số KNB như sau

KNB Tiêu Phần thưởng
250 KNB*100
500 KNB*200
800 KNB*300
1600 KNB*600
3200 KNB*1000
6000 KNB*1800
11000 KNB*2500
18000 KNB*3000
25000 KNB*3800
37000 KNB*4200
50000 KNB*5000
95000 KNB*6000
120000 KNB*7500
150000 KNB*9000

3. CHƠI GAME LIÊN TIẾP

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 01/06 - 4h00 06/06 (không áp dụng C11S21 + C12S1)

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
31/05 CN Nhận được 300KNB từ hoạt động Lì Xì Tính riêng ngày CN
01/06 T2 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T2
02/06 T3 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
03/06 T4 Có tên trong TOP Nạp ALL SERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
04/06 T5 Tiêu 5000KNB Nạp

Tính riêng ngày T5

05/06 T6 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T6

- Sự kiện Lì Xì chỉ mở ra duy nhất trong ngày 31/05 từ 07h00 - 23h00, mỗi giờ mở một lần. KNB chỉ tính nhận từ hoạt động lì xì hệ thống.

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*200

Lưu ý: Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

4. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 5h05 31/05 - 4h00 03/06 (không áp dụng C11S21 + C12S1)

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3
2 Rương Quân Chính*180 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3
3 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Ngọc May Mắn*5

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 03/06 - 4h00 06/06 (không áp dụng C11S21 + C12S1)

STT KNB Nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Rương Quân Chính*120 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3
2 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3
3 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Ngọc May Mắn*5

5. TÍCH NẠP X2

Nội Dung:

- Sự kiện được bắt đầu từ 5h05 -> 4h00 ngày hôm sau ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày )  trong ngày 01/06, 03/06, 05/06 (không áp dụng cho C11S21 + C12S1)

cool Lưu ý: 

- Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)

- Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 1 ngày

- Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000
4 5000 KNB*5000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000
5 10000 KNB*10000 + 35 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*50.000.000
6 20000 KNB*12000 + 45 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*60.000.000
7 30000 KNB*15000 + 55 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*7 + Bạc*100.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*4 + Bạc*150.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*200.000.000

6. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 31/05 đến 23h59 ngày 01/06

Mốc Nạp Quà
25000

Thiên Linh Đan Mỗi Loại*25 + Quân Lệnh*5000

20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*20 + Quân Lệnh*4000
10000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Quân Lệnh*2000
5000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Quân Lệnh*1000
2000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân Lệnh*400
1000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân Lệnh*200

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

7. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 02/06 đến 23h59 ngày 03/06

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Rương Quân Chính*150 + Quân Lệnh*200
2 2000 Rương Quân Chính*200 + Quân Lệnh*400
3 5000 Rương Quân Chính*300 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Rương Quân Chính*400 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Rương Quân Chính*600 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Rương Quân Chính*800 + Quân Lệnh*5000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

8. KỸ THUẬT - BINH BỘ - QUÂN HÀM

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 04/06 đến 23h59 ngày 05/06

STT KNB nạp Phần thưởng
1 2000 Quân Công*5.000.000 + Cống Hiến*1.000.000 + Danh Vọng*1.500.000 + Bạc*250.000.000
2 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
3 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
4 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

PHẦN 2 XEM TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ