Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CUỐI THÁNG 4 (PHẦN 2)

24/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CUỐI THÁNG 4 (PHẦN 2)

XEM CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

9. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 25/04 và 26/04

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*3 + Quân lệnh*200 + Lệnh Quét*200 + Nhân Sâm*200
2 1000 Thiên linh đan mỗi loại*5 + Quân lệnh*400 + Lệnh Quét*400 + Nhân Sâm*400
3 2000 Thiên linh đan mỗi loại*10 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*800
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*14 + Quân lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000 + Nhân Sâm*1000
5 5000 Thiên linh đan mỗi loại*18 + Quân lệnh*2000 + Lệnh Quét*2000 + Nhân Sâm*2000
6 10000 Thiên linh đan mỗi loại*22 + Quân lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000 + Nhân Sâm*3000
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*40 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*4000
8 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*50 + Quân Lệnh*7500 + Lệnh Quét*7500 + Nhân Sâm*6000

10. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 27/04 và 28/04

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500

Rương quân chính*250 + Quân lệnh*200 + Lệnh Quét*200 + Nhân Sâm*200

2 1000

Rương quân chính*400 + Quân lệnh*400 + Lệnh Quét*400 + Nhân Sâm*400

3 2000

Rương quân chính*600 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*800

4 3000

Rương quân chính*800 + Quân lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000 + Nhân Sâm*1000

5 5000

Rương quân chính*1000 + Quân lệnh*2000 + Lệnh Quét*2000 + Nhân Sâm*2000

6 10000

Rương quân chính*1800 + Quân lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000 + Nhân Sâm*3000

7 20000

Rương quân chính*2400 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*4000

8 25000

Rương quân chính*3000 + Quân Lệnh*7500 + Lệnh Quét*7500 + Nhân Sâm*6000

11. THẦN KHÍ GIÁNG THẾ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 29/04 và 30/04

Chú ý: 

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Huyền Thiết*200 + Quân Lệnh*200 + Lệnh Quét*200
2 1000 Nguyên Liệu Thần Khí*8500 + Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*400 + Quân Lệnh*400 + Lệnh Quét*400
3 2000 Nguyên Liệu Thần Khí*13000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*600 + Quân Lệnh*800 + Lệnh Quét*800
4 3000 Nguyên Liệu Thần Khí*16000 + Mảnh Thần Khí*3500 + Huyền Thiết*800 + Quân Lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000
5 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*25000 + Mảnh Thần Khí*5000 + Huyền Thiết*2000 + Quân Lệnh*2000 + Lệnh Quét*2000
6 10000 Nguyên Liệu Thần Khí*45000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Huyền Thiết*3000 + Quân Lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000
7 20000 Nguyên Liệu Thần Khí*70000 + Mảnh Thần Khí*13000 + Huyền Thiết*4000 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000
8 25000 Nguyên Liệu Thần Khí*100000 + Mảnh Thần Khí*16000 + Huyền Thiết*4500 + Quân Lệnh*7500 + Lệnh Quét*7500

12. Đạt Mốc Công Huân - Hốt Luôn Quà Khủng 0h00 25/04 - 23h59 30/04

VIP 0 đến VIP 10: Đạt mốc 60,000 Điểm Công Huân
VIP 11 đến VIP 12: Đạt mốc 75,000 Điểm Công Huân
VIP 13 đến VIP 14: Đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân

Phần thưởng: Rương Quân Chính*1000 + Huyền Thiết*500

Nếu anh em VIP 0 -> VIP 12 đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân sẽ nhận thêm: Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3,000,000

Chú ý:

- Bảng xếp hạng tính theo cụm server.
- Vì sự kiện tổng kết rất lâu nên sẽ khá tốn thời gian, mong các Tướng Quân thông cảm.
- Công huân nhận được từ hồi binh bằng lúa sẽ không được tính (không tính cả từ xuất binh khỏi thành)
- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

13. KÝ DANH NHẬN THƯỞNG 6 NGÀY LIÊN TIẾP

Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 0h00 ngày 25/04 đến 23h59 ngày 30/04

Phần quà: Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*200 + Rương thần tài*5

14. TRÂU VÀNG ONLINE

Nội dung: Online từ 0h00 25/04 - 23h59 30/04 đạt 40 Tiếng

Quà: Rương thần tài*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*200

15. CHIẾT KHẤU

- Thời gian: từ 5h00 ngày 0h00 25/04 - 23h59 30/04

NGÀY CHIẾT KHẤU GIẢM
25/04 + 30/04 Tẩy Luyện -50%
26/04 - 29/04 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

Lưu ý: không áp dụng C17S4

16. SHOP KNB NẠP

Thời gian: Từ 5h05 ngày 27/04 đến 4h00 ngày 30/04

Lưu ý: không áp dụng C17S4

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Quân Lệnh*1000 1500 ( KNB Nạp ) 3000 5 1
Rương Rượu*100 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5
Bạc*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Rương Gỗ Sắt*500 2500 ( KNB Nạp ) 10000 5 2
Cống Hiến*500,000 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Huyền Thiết*500 5000 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Rương Quân Chính*1000 10000 ( KNB Nạp ) 20000 5 1
Lúa*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Ngọc Bội*10,000 2500 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Ngọc Lv.20*1 20000 ( KNB Nạp ) 40000 5 1
Quân Công*1.500.000 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5

17. SHOP KNB KHOÁ

Thời gian: Từ 5h05 ngày 25/04 đến 4h00 ngày 27/04

Lưu ý: không áp dụng C17S4

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Nỏ Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phong Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Cờ Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Thương Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phù Cam*1 8000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Giáp Cam*1 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*15 15000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Lúa*200.000.000 200 (KNB Tặng) 100 5 10
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1
Rương Gỗ Sắt*500 10000 ( KNB Tặng ) 2000 5 5
Ngọc Bội*10,000 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Bạc*500.000.000 2000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1

18. SHOP TƯỚNG

Thời gian: Từ 5h05 ngày 30/04 đến 4h00 ngày 01/05

Lưu ý: không áp dụng C17S4

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Hồn Tướng Thần Bí*10 700 ( KNB Nạp ) 1400 5 45
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 ( KNB Nạp ) 8000 5 1
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Hồn Tướng Trương Xuân Hoa*10 100 ( KNB Tặng ) 200 5 30
Hồn Tả Tử*10 50 ( KNB Tặng ) 100 5 30
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP ) 1000 5 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng ) 2000 5 35
Hồn Hoàng Thừa Ngạn*30 300 ( KNB Tặng ) 600 5 10
Hồn Hạ Hầu Bá*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1

19. CỔ MỘ - ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH

CỔ MỘ (không áp dụng C17S4) (05h00 25/04 - 04h00 01/05)
ĐẢO CỔ (không áp dụng C17S4)
Thất Tịch (không áp dụng C17S4)

20. TRÙNG SINH THÁI TỬ HỒI ĐAN

Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra chuỗi sự kiện, tướng quân nạp đạt mốc sẽ được đăng ký Trùng Sinh Thái Tử Hồi Đan

Mốc KNB Nạp Số thái tử trùng sinh
10000 1
20000 2
40000 3

21. TÍCH NẠP ĐẶC BIỆT BÍ TỊCH XUẤT THẾ

Thời gian: Từ 5h00 25/04 đến 4h00 01/05

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp đạt mốc sẽ được quà tương ứng

Lưu ý:  Nhận mốc cao nhất, không cộng dồn 

Mốc KNB Nạp Quà nhận
5000 Ngọc Như Ý*20
10000 Sách Vô Song Trảm Thần*1
20000 Sách Vô Song Trảm Thần*1 + Ngọc Như Ý*40


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile, 

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ