Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CUỐI THÁNG 3 (PHẦN 1)

26/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CUỐI THÁNG 3 (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Cuối Tháng 3 !! Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. SIÊU ƯU ĐÃI NẠP NGÀY

- Thời gian:

+ Từ 5h00 ngày 29/03 đến 4h00 ngày 30/03

+ Từ 5h00 ngày 01/04 đến 4h00 ngày 02/04

+ Từ 5h00 ngày 03/03 đến 4h00 ngày 04/03

- Nội dung:  Trong sự kiện nạp đơn mỗi ngày của các server từ S1 -> C16S2 sẽ xuất hiện gói nạp thêm gói nạp 10,000 KNB. Khi người chơi nạp đủ mốc sẽ nhận quà ngay lập tức.

+ Các server C16S3 nếu có những người chơi nạp đủ mốc 5,000 hoặc 10,000 KNB sẽ nhận quà qua thư.

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
5000 Kim Phiếu*15,000 + Nguyên Liệu Thần Khí*20,000 + Đào*500 + Rương Quân Chính*500
10000 Rương Quân Chính*2000 + Phù Luyện Binh*2 + Ngọc lv20*1

2. TOP TIÊU KNB ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 5h00 29/03 đến 4h00 04/04.

- Lưu ý: Chỉ Tính KNB Tặng.

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 500000 Rương Quân Chính*12000 + Ngọc lv17*16 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
2 450000 Rương Quân Chính*10000 + Ngọc lv17*14 + Huyền thiết*4500 + Rương gỗ sắt*4500 + Nhân Sâm*4500 + NL Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
3 400000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv17*12 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*85,000
4 - 6 350000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv17*10 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*75,000
7 - 10 300000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv17*8 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*65,000
11 - 20 250000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv17*6 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*55,000
21 - 50 200000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv17*4 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*45,000
51 - 100 150000 Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*1500 + Rương gỗ sắt*1500 + Nhân Sâm*1500 + NL Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*35,000
101 - 150 100000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*2 + Huyền thiết*1200 + Rương gỗ sắt*1200 + Nhân Sâm*1200 + NL Thần Khí*120,000 + Mảnh Thần Khí*25,000

151 - 200

80000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv15*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*15,000
201 - 250 60000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv14*2 + Huyền thiết*700 + Rương gỗ sắt*700 + Nhân Sâm*700 + NL Thần Khí*70,000 + Mảnh Thần Khí*10,000

3. TIÊU KNB NẠP ĐẠT MỐC ĐẶC BIỆT

- Thời gian: Từ 5h00 ngày 29/03 đến 4h00 ngày 04/04.

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện tiêu KNB Nạp đạt mốc sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

Mốc KNB Nạp TOP Tiêu
50000 Sách Thiên Lôi ( Tướng Thần Bí )*1 + Rương Quân Chính*8000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + Huyền Thiết*4000 + Danh Vọng*10,000,000
40000 Sách Thiên Lôi ( Tướng Thần Bí )*1 + Rương Quân Chính*6000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + Huyền Thiết*3000 + Danh Vọng*8,000,000
30000 Sách Thiên Lôi ( Tướng Thần Bí )*1 + Rương Quân Chính*4000 + Rương Gỗ Sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + Huyền Thiết*2500 + Danh Vọng*6,000,000
20000 Rương Quân Chính*3000 + Rương Gỗ Sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + Huyền Thiết*2000 + Danh Vọng*4,000,000
10000 Rương Quân Chính*2000 + Rương Gỗ Sắt*1500 + Nhân Sâm*1500 + Huyền Thiết*1500 + + Danh Vọng*2,000,000

4. SIÊU ƯU ĐÃI

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tướng quân nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h00 ngày 29/03 đến 4h00 ngày 04/04

- Lưu ý: Nạp KNB đạt mốc nào nhận quà mốc cao nhất ( Không cộng dồn )

Số KNB Cần Nạp Phần Thưởng
10000 Rương Quân Chính*3,000 + Rương Gỗ Sắt*2000 + Huyền Thiết*2000
20000 Rương Quân Chính*5,000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Huyền Thiết*3000
40000 Rương Quân Chính*8,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*4000
50000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*5000 + Huyền Thiết*5000

5. TÍCH TIÊU INGAME

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 29/03 đến 4h00 ngày 04/04

- Lưu ý: không áp dụng C16S3

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Điểm Cống Hiến*50,000 + Quân công*700.000
120000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Điểm Cống Hiến*100,000 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Điểm Cống Hiến*200,000 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*500 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*5 + Ngọc lv15*2 + Điểm Cống Hiến*300,000 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + ngọc lv15*3 + Điểm Cống Hiến*500,000 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*600 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + Ngọc lv15*4 + Điểm Cống Hiến*1,000,000 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + ngọc lv15*5 + Điểm Cống Hiến*1,750,000 + Quân công*20.000.000

6. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 29/03 đến 4h00 ngày 04/04

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
29/03 T2 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T6
30/03 T3 Đạt đủ mốc 60k điểm Công Huân ( Cách tính như Quốc Chiến Thường ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
31/03 T4 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
01/04 T5 Có tên trong TOP Tiêu KNB ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
02/04 T6 Tiêu Ít Nhất 5000 KNB Nạp Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
03/04 T7 Thu thập được tổng 8,000 KNB trong sự kiện Vòng Quay Thất Tịch Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*300 + Hồn Hạ Hầu Bá*20 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*14 + Rương Quân Chính*500 + Hồn Hạ Hầu Bá*30 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*18 + Rương Quân Chính*600 + Hồn Hạ Hầu Bá*40 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*40
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*22 + Rương Quân Chính*800 + Hồn Hạ Hầu Bá*50 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*50
Áp dụng dịch vụ hỗ trợ mở Rương Quân Chính và Rương Gỗ Sắt

Lưu ý: 

- Không áp dụng C16S3

- Dịch vụ hỗ trợ mở Rương Quân Chính và Rương Gỗ Sắt: Các Tướng Quân sẽ phải đăng ký theo link sau khi kết thúc sự kiện. ( Sau khi kết thúc sự kiện sẽ có bài tổng kết những Tướng Quân đạt mốc để check chéo )

- Thời gian kết thúc đăng ký sau 2 ngày bài đăng tổng kết được đăng lên Group.

- Sau khi kết thúc đăng ký 2, BQT sẽ cố gắng hoàn thành toàn bộ các trường hợp yêu cầu mở Rương hộ trong 3 -> 4 ngày làm việc.

7. NẠP LIÊN TIẾP

A. GIAI ĐOẠN 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 29/03 đến 04h00 ngày 01/04

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý: không áp dụng C16S3

B. GIAI ĐOẠN 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 01/04 đến 04h00 ngày 04/04

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nhân Sâm*1000 + Tẩy Tủy Thần Đan*500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Ngọc lv17*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000
2 Rương Quân Chính*600 + Huyền Thiết*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý: không áp dụng C16S3

7. TÍCH NẠP 

Nội dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 29/03 - 4h00 04/04 (không áp dụng C16S3)

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*100 + Rương gỗ-sắt*100 + Nhân Sâm*100 + Quân công*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Quân Chính*200 + Rương gỗ-sắt*150 + Nhân Sâm*200 + Quân công*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Quân Chính*250 + Rương gỗ-sắt*200 + Nhân Sâm*300 + Quân công*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Quân Chính*300 + Rương gỗ-sắt*250 + Nhân Sâm*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Quân công*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Rương Quân Chính*350 + Rương gỗ-sắt*300 + Nhân Sâm*500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Quân công*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Rương Quân Chính*400 + Rương gỗ-sắt*350 + Nhân Sâm*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Quân công*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Rương Quân Chính*450 + Rương gỗ-sắt*400 + Nhân Sâm*700 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Quân công*6.000.000 + Ngọc lv18*2
8 40000 KNB*17000 + Rương Quân Chính*550 + Rương gỗ-sắt*500 + Nhân Sâm*800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Ngọc lv18*4 + Quân công*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Quân Chính*700 + Rương gỗ-sắt*600 + Nhân Sâm*900 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*15 + Ngọc lv18*6 + Quân công*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Rương Quân Chính́*900 + Rương gỗ-sắt*700 + Nhân Sâm*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*30 + Ngọc lv18*10 + Quân công*15.000.000

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ