Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 10

02/10/2019

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 10

1. TOP Tiêu ALL Server

 Nội dung: Tiêu KNB nằm trong TOP Tiêu ALL Sever sẽ nhận được phần quà

 Thời gian: Từ 00h00 03/10 - 23h59 ngày 06/10

 Phần quà: 

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 200000 Rương Quân Chính*2000 + Danh Vọng*10.000.000 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000
2 180000 Rương Quân Chính*1800 + Danh Vọng*9.000.000 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Bạc*2.000.000.000
3 150000 Rương Quân Chính*1500 + Danh Vọng*8.000.000 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Bạc*2.000.000.000
4-6 120000 Rương Quân Chính*1200 + Danh Vọng*7.000.000 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Bạc*1.800.000.000
7-10 100000 Rương Quân Chính*1000 + Danh Vọng*6.000.000 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Bạc*1.500.000.000
11-20 80000 Rương Quân Chính*800 + Danh Vọng*5.000.000 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Bạc*1.200.000.000
21-50 60000 Rương Quân Chính*600 + Danh Vọng*4.000.000 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Bạc*1.000.000.000
50-100 40000 Rương Quân Chính*500 + Danh Vọng*3.000.000 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Bạc*800.000.000
101-200 30000 Rương Quân Chính*400 + Danh Vọng*2.000.000 + Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*2.000.000 + Bạc*600.000.000

 

 

2. Sự Kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh

 Thời Gian: 5h05 ngày 03/10 -> 4h00 ngày 07/10

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*8000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*1200 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*80 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv14*1 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*2000 + Huyền Thiết*50 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*100 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Mảnh Thiên Hổ*5

cool Lưu ý: Sự kiện không áp dụng c10s8

3. Sự Kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng


 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 03/10 - 4h00 ngày 06/10

 Nội Dung:

  • Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp 3 ngày mỗi ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.
  • Sự kiện không áp dụng c10s8
  • Riêng cụm C10S7 sự kiện sẽ xuất hiện vào 5h00 ngày 04/10 đến 4h00 ngày 07/10

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*20 + Bạc*1.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1 + Bạc*3.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1 + Bạc*5.000.000
4 5000 KNB*5000 + 10 Hồn Tướng Thần Bí + 5 Hồn Tướng Đồng Uyên + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
5 10000 KNB*10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*20.000.000
6 20000 KNB*12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*25.000.000
7 30000 KNB*15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*30.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*40.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*50.000.000

 

4. Chơi game liên tiếp

 Nội dung: đăng nhập chơi game và hoàn thành đủ điều kiện để nhận quà

Thời gian: Từ 5h00 ngày 03/10 đến 4h00 ngày 07/10

Ngày Thứ Điều Kiện
03/10 Thứ 5 Rung Cây Đạt 100 lần 
04/10 Thứ 6 Trong 4 ngày nạp tổng cộng 20.000 KNB
05/10 Thứ 7 Có tên trong TOP Tiêu All Server khi sự kiện kết thúc
06/10 CN Mua cả 3 gói quà đặc biệt trong shop bao gồm: Gói 29KNB, Gói 299KNB và gói 2999KNB

 Điều kiện và phần quà:

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/4 Lúa*20.000.000 + Nhân Sâm*200 + Tiến Cấp Đơn*1500 + Tẩy Tủy Thần Đan*200 + Rương Quân Chính*100
Đạt 4/4 Lúa*30.000.000 + Nhân Sâm*300 + Tiến Cấp Đơn*3000 + Tẩy Tủy Thần Đan*300 + Rương Quân Chính*150

cool Lưu ý:

- Ngày 3/10 (Thứ 5) Tính tổng riêng 1 ngày đó

- Ngày 4/10 (Thứ 6) Tính tổng cả 4 ngày từ 5h00 ngày 03/10 đến 4h00 ngày 07/10

- Ngày 5/10 (Thứ 7) Tính tổng cả 4 ngày từ 5h00 ngày 03/10 đến 4h00 ngày 07/10

- Ngày 6/10 (Chủ Nhật) Mua gói quà xuất hiện duy nhất vào ngày CN

5. Binh Bộ - Quân Hàm

 Nội dung: Nạp đủ mốc trong ngày 06/10 để nhận phần quà hấp dẫn

 Phần quà:

STT NẠP Phần thưởng
1 5000 Danh Vọng*3.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Bạc*500.000.000
2 10000 Danh Vọng*5.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Bạc*1.000.000.000

cool Lưu ý:

- Quà sẽ trao sau khi kết thúc event từ 24h-48h

5. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 03/10 đến 23h59 ngày 04/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

6. Tích Nạp - Nhận Quân Lệnh

 Nội Dung: Tướng Quân nạp vào Game các Mốc sau sẽ nhận được phần quà Quân Lệnh Tương Ứng

Thời gian: Từ 0h00 ngày 03/10 đến 23h59 ngày 04/10

  Phần quà: 

Mốc Nạp

 

Quân lệnh

 

1000 100
2000 200
5000 500
10000 1000
20000 2000
25000 2500

 

cool​ Lưu ý: Quà ngày nào tính riêng ngày đó

 

7. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 4 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h ngày 03/10 - 23h59 ngày 06/10
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Quân Công*1.000.000 + Danh Vọng*100.000 + Cống Hiến*100.000 + Bạc*50.000.000 + Hoa Hồng*20

 

8. Trâu Vàng Online

Nội dung: Online 5h00 ngày 3/10 - 4h00 ngày 06/10 Đạt 30 tiếng.

Phần Quà: Rương Thần Tài*5 + Rương May Mắn*10 + Rương Thần Khí*10 + Bạc*50.000.000

9. Sự Kiện: Siêu Chiết Khấu 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu:

Ngày CHIẾT KHẤU Giảm
6/10 Tẩy Luyện -50%
03/10-05/10 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%


10. Shop Đặc Biệt Trang Bị Cam

 Thời gian: 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 04/10

 Nội dung: Mở bán vật phẩm cam trong cửa hàng
 Phần thưởng:

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 5000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000 ( KNB Tăng )
Xuyên Không Nỏ*1 5000 ( KNB Tặng )
Binh Thiên Sách Lược*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phong*1 4000 ( KNB Tặng )
Long Phiến Giáp*1 4000 ( KNB Tặng )
Sát Long Thần Thương*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phù*1 8000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 6000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2 3000 (KNB Tăng)

Lúa*2.000.000

50 (KNB Tặng)

cool  Lưu ý: Sự kiện không áp dụng C10S8

 

11. Sự Kiện: Tướng Giờ Vàng

 Thời gian: Diễn ra trong 3 ngày từ 0h00 ngày 05/09 đến 23h59 ngày 06/09

 Nội dung:

Ngày

Tướng
05/10 Tú Mã Văn Lộc
06/10 Mã Tắc

Lưu ý: - Sự kiện không áp dụng c10s3 và c10s4

12. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ, Tầm Bảo Đặc Biệt

 Thời gian Đảo Cổ - Cổ Mộ:Từ 5h ngày 03/10 - 4h ngày 07/10

 Thời gian Tầm Bảo: Từ 5h ngày 03/10 - 4h ngày 07/10

Lưu ý: Sự kiện không áp dụng C10S8

 

 

13. Đoạt bảo

Nội dung: tham gia đoạt bảo đủ điểm sẽ nhận được phần quà hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h ngày 03/10 - 23h59 ngày 06/10 

STT Điểm Đoạt Bảo Phần Thưởng
1 10000 Bạc*1.000.000 + Lúa*3.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*1400 + Mảnh Thần Khí*250
2 15000 Bạc*3.000.000 + Lúa*5.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*2000 + Mảnh Thần Khí*400
3 20000 Bạc*5.000.000 + Lúa*10.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*2600 + Mảnh Thần Khí*550
4 25000 Bạc*10.000.000 + Lúa*15.000.000 + Nguyên Liệu Thần Khí*3500 + Mảnh Thần Khí*800

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ