Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: CHÀO MỪNG THÁNG 6

02/06/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: CHÀO MỪNG THÁNG 6

 

1. Sự kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

 Thời Gian: 5h05 ngày 3/6 đến 4h00 ngày 7/6

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Phần Quà: 

Ngày Nạp KNB nạp Phần thưởng
Ngày 3/6 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1
Ngày 4/6 5000 Mảnh Thần Khí*600 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 
Ngày 5/6 5000 Rương Quân Chính*40 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1
Ngày 6/6 5000 Ngọc lv12*1 + Thiên Linh Đan Công*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1
2 Rương Gỗ Sắt*80 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1
3 Rương Quân Chính*50 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1
4 Ngọc lv13*1 + Thiên Linh Đan Công*1 + Phù Luyện Binh*1 + Ngọc May Mắn*1

 

2. Sự kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng (Ingame)

♦ Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
♦ Tích nạp 3 ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4

  Thời Gian: 5h05 ngày 4/6 đến 4h00 ngày 7/6
cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.​
STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 500 + Thái Âm Đan*1 
2 1000 1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
3 2000 2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1
4 5000 5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1
5 10000 10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên+ Ngọc May Mắn*1 + Bạc*30.000.000
6 20000 12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*40.000.000
7 30000 15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*45.000.000
8 40000 17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*50.000.000
9 50000 20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*60.000.000

 

3. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế

Thời gian: Từ 0h00 ngày 3/6 đến 23h59 ngày 4/6.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

BAO GỒM:
Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*16 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*18 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*18 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*18 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
20000 Thiên Linh Đan Công*12 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*14 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*14 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*14 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
10000 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*6 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*6 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
 

cool Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc


4. Sự Kiện: Tiêu Điểm Uy Danh

 Thời gian: 0h00 ngày 15/5 đến 23h59 ngày 19/5
 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện. Sử dụng tích lũy tiêu đủ điểm uy danh theo các mốc dưới đây sẽ nhận được phần quà tương ứng.
 Phần thưởng:

Mốc Tiêu Phần Thưởng
200.000 Bạc*10.000.000 + Rương Rượu May Mắn*10 + Rương Thần Khí*10 + Rương May Mắn*10
150.000 Bạc*8.000.000 + Rương Rượu May Mắn*8 + Rương Thần Khí*8 + Rương May Mắn*8
100.000 Bạc*6.000.000 + Rương Rượu May Mắn*6 + Rương Thần Khí*6 + Rương May Mắn*6
60.000 Bạc*4.000.000 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Rương May Mắn*4
30.000 Bạc*2.000.000 + Rương Rượu May Mắn*2 + Rương Thần Khí*2 + Rương May Mắn*2

 

5. Sự Kiện: Chiết Khấu Tẩy Luyện - Sách EXP

 Thời gian: 5h05 ngày 5/6 đến 4h00 ngày 7/6
Lưu ý: 

- Sự Kiện Giảm Giá Tẩy Luyện bắt đầu vào 5h05 ngày 6/6 đến 4h00 ngày 7/6

- Sách EXP bắt đầu vào 5h05 ngày 5/6 đến 4h00 ngày 6/6

Ngày Chiết Khấu Giảm
5/6 Doanh Thu Chợ 80%
6/6 Tẩy Luyện 50%

 

6. Sự Kiện: Độ Sôi Nổi 

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 3/6 - 23h59 ngày 6/6
 Nội dung: Trong thời gian diễn sự kiện chư vị tướng quân đạt đủ độ sôi nổi theo quy định sẽ nhận quà
 Phần quà: 

Điểm Sôi Nổi Quà Tặng
710 Lúa*5.000.000 + Bạc*3.000.000 + Ngọc lv6*1 + Rương Thần Tài*3
680 Lúa*2.500.000 + Bạc*1.500.000 + Ngọc lv5*1 + Rương Thần Tài*1

 

7. Sự Kiện: Ký Danh Mỗi Ngày - Nhận Quà Liên Tiếp
 Thời gian: Từ 0h00 ngày 3/6 đến 23h59 ngày 6/6
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Rương May Mắn*4 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Bạc*2.000.000

 

8. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí
 Thời gian: 5h05 ngày 3/6 đến 4h00 ngày 7/6
Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí diễn ra liên tục trong thời gian sự kiện. Chi tiết tham khảo trong Game !

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ