Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2021 (PHẦN 1)

31/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2021 (PHẦN 1)

 

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Tết Dương Lịch 2021. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. SIÊU ƯU ĐÃI NGÀY MÙNG 1 TẾT

- Thời gian: Từ 5h00 01/01 đến 4h00 02/01

- Mô tả sự kiện: 

+ Trong sự kiện nạp đơn mỗi ngày của các server từ S1 -> C13S7 sẽ xuất hiện gói nạp thêm gói nạp 10,000 KNB. Khi người chơi nạp đủ mốc sẽ nhận quà ngay lập tức.

+ Các server C13S8 và C13S9 nếu có những người chơi nạp đủ mốc 5000 KNB sẽ nhận quà qua thư

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
5000 KNB tặng*15,000 + Nguyên Liệu Thần Khí*20,000 + Đào*400 + Rương Quân Chính*500
10000 Rương Quân Chính*2000 + Nhân Sâm*4000 + Ngọc lv20*1

2. Siêu ưu đãi

- Thời gian: 5h00 01/01 đến 4h00 07/01

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
10000 Rương Quân Chính*3,000 + Rương Gỗ Sắt*2000 + Huyền Thiết*2000
20000 Rương Quân Chính*5,000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Huyền Thiết*3000
40000 Rương Quân Chính*8,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*4000
50000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*5000 + Huyền Thiết*5000

3. TOP TIÊU ALL SERVER
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 01/01 đến 4h00 ngày 07/01

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 250000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*300 + Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv17*14 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500
2 220000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*250 + Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv17*12 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000
3 200000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*200 + Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv17*10 + Huyền thiết*2600 + Rương gỗ sắt*2600 + Nhân Sâm*2600
4 - 6 180000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*150 + Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv17*8 + Huyền thiết*2200 + Rương gỗ sắt*2200 + Nhân Sâm*2200
7 - 10 150000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*100 + Rương Quân Chính*3500 + Ngọc lv17*6 + Huyền thiết*1800 + Rương gỗ sắt*1800 + Nhân Sâm*1800
11 - 20 120000 Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*50 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv17*4 + Huyền thiết*1400 + Rương gỗ sắt*1400 + Nhân Sâm*1400
21 - 50 100000 Rương Quân Chính*2500 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000
51 - 100 80000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*2 + Huyền thiết*800 + Rương gỗ sắt*800 + Nhân Sâm*800
101 - 150 50000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv15*2 + Huyền thiết*600 + Rương gỗ sắt*600 + Nhân Sâm*600

4. TÍCH TIÊU INGAME

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 01/01 đến 4h00 ngày 07/01

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*5 + Quân công*700.000
120000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*15 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*500 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*5 + Ngọc lv15*2 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + ngọc lv15*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*600 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + Ngọc lv15*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + ngọc lv15*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*40 + Quân công*20.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S8 + C13S9

5. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 01/01 đến 4h00 ngày 07/01

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
01/01 T6 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T6
02/01 T7 Đạt đủ mốc 60k điểm Công Huân ( Cách tính như Quốc Chiến Thường ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
03/01 CN Có tên trong TOP Tiêu ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
04/01 T2 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
05/01 T3 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T3
06/01 T4 Tiêu ít nhất 5000 KNB Nạp Tính riêng ngày T4

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*200 + Huyền Thiết*50
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*14 + Rương Quân Chính*300 + Huyền Thiết*100
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*18 + Rương Quân Chính*400 + Huyền Thiết*150

Lưu ý:  Không áp dụng C13S8 + C13S9

6. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 01/01 đến 04h00 ngày 04/01

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S8 + C13S9

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 04/01 đến 4h00 ngày 07/01

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S8 + C13S9

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ