Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN 11-11 ĐỘC CƠ (PHẦN 1)

10/11/2020

CHUỖI SỰ KIỆN 11-11 ĐỘC CƠ (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân chuỗi sự kiện 11-11 Độc Cơ. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. ƯU ĐÃI X3

Trong ngày 11/11 tướng quân nạp sẽ được tặng 200% tổng giá trị KNB trong ngày

- Quà sẽ được gửi vào thư vào ngày tiếp theo

2. TỤ BẢO BỒN - CỔ MỘ

Tướng quân có thể lựa chọn tham gia sự kiện tụ bảo bồn theo cách sau:

- Ngày 11/11:

KNB nạp Vật phẩm nhận
5000 Tiên đào*500

- Ngày 12/11:

KNB nạp Vật phẩm nhận
2000 Tiên đào*200

Tiên đào sẽ nhận được từ sự kiện nạp đơn mỗi ngày

Tướng quân sử dụng tiên đào để đổi KNB trong sự kiện cổ mộ

Vật phẩm đổi KNB đổi
Tiên đào*200 8000
Tiên đào*500 20000
Tiên đào*700 30000

3. TOP NẠP ALL SEVER 

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 11/11 đến 4h00 ngày 17/11

TOP KNB GIỚI HẠN PHẦN THƯỞNG
1 70000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*350 + Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv16*16 + Quân Công*50.000.000 + Cống Hiến*10.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*10 + Rương gỗ sắt*1000
2 60000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*300 + Rương Quân Chính*3500 + Ngọc lv16*14 + Quân Công*45.000.000 + Cống Hiến*9.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Rương gỗ sắt*800
3 50000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*250 + Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*12 + Quân Công*40.000.000 + Cống Hiến*8.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*7 + Rương gỗ sắt*600
4-6 45000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*200 + Rương Quân Chính*2500 + Ngọc lv16*10 + Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*7.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Rương gỗ sắt*400
7-10 40000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*150 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*7 + Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Rương gỗ sắt*300
11-20 30000 Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*80+ Rương Quân Chính*1600 + Ngọc lv16*5 + Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*5.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Rương gỗ sắt*250
21-50 20000 Rương Quân Chính*1600 + Ngọc lv16*3 + Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*4.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Rương gỗ sắt*150

51-100

10000 Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv15*3 + Quân Công*15.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1 + Rương gỗ sắt*100

4. TÍCH TIÊU INGAME

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 11/11 đến 4h00 ngày 17/11

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ được nhận quà tương ứng.

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Bá*5 + Quân công*500.000
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*15 + Quân công*2.000.000
180000 Rương quân chính*450 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*1 + Ngọc lv12*2 + Hồn hạ hầu bá*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*480 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*2 + ngọc lv12*3 + Hồn hạ hầu bá*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*520 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + Ngọc lv12*4 + Hồn hạ hầu bá*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + ngọc lv12*5 + Hồn hạ hầu bá*40 + Quân công*20.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S1 + C13S2

5. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 11/11 đến 4h00 ngày 17/11

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
11/11 T4 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T4
12/11 T5 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T5
13/11 T6 Có tên trong TOP Nạp ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
14/11 T7 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
15/11 CN Tiêu ít nhất 5000 KNB Nạp Tính riêng ngày CN
16/11 T2 Tổng số vé mậu dịch nhận được đạt 3,000,000 Tính riêng ngày T2

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*200

Lưu ý: Không áp dụng C13S1 + C13S2

6. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 11/11 đến 04h00 ngày 14/11

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*100
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
3 Ngọc lv15*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân công*8.000.000

Lưu ý: Không áp dụng C13S1 + C13S2

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 14/11 đến 4h00 ngày 17/11

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*100
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
3 Ngọc lv15*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân công*8.000.000

Lưu ý: Không áp dụng C13S1 + C13S2

7. TÍCH NẠP 

Thời gian: Từ 5h05 11/17 - 4h00 17/11 (Không áp dụng C13S1 + C13S2)  

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000 + Rương gỗ-sắt*50 + Quân công*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000 + Rương gỗ-sắt*100 + Quân công*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000 + Rương gỗ-sắt*150 + Quân công*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000 + Rương gỗ sắt*200 + Hồn tướng thần bí*60 + Quân công*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Bạc*50.000.000 + Rương gỗ-sắt*300 + Hồn tướng thần bí*80 + Quân công*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Bạc*60.000.000 + Rương gỗ sắt*500 + Ngọc may mắn*5 + Quân công*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Bạc*100.000.000 + Rương gỗ sắt*800 + Rương mảnh sách kỹ năng bị động lv5*4 + Quân công*6.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*450
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*150.000.000 + Ngọc lv15*2 + Quân công*8.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*600
9 50000 KNB*20000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*8 + Bạc*200.000.000 + Ngọc lv15*3 + Quân công*12.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*2000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*700
10 80000 KNB*25000 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*10 + Bạc*500.000.000 + Quân công*20.000.000 + Tẩy tủy thần đan*1000 + Nhân sâm*1000 + Ngọc lv15*5 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*1000

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ