Tải Game

[Tính năng] Tiên Sủng

30/08/2019

[Tính năng] Tiên Sủng

1. Thư Viện

- Trên giao diện game, chọn Tiên Sủng > Thư Viện

- Hệ thống Tiên Sủng đa dạng với nhiều cấp bậc từ thấp cấp đến cao cấp

2. Chiêu Mộ 

- Trên giao diện game, chọn Tiên Sủng > Chiêu Mộ 

3. Ra Trận

- Trên giao diện game, chọn Tiên Sủng > Binh Khố

- Pet ra trận nhận

- Thu thập Thẻ bài Thần Binh chỉ định, dùng để kích hoạt tổ hợp bài, tổ hợp sau khi kích hoạt có thể tăng cấp

- Đạt số lượng tổ hợp nhóm thẻ hiện tại có thẻ hiện tại có thể mở nhóm thẻ tiếp theo

- Mua Thẻ Bài có thể nhận thêm Thẻ bài của nhóm thẻ đang chọn

- Linh lực có thể dùng để Đổi và Tăng cấp tổ hợp nhóm thẻ

- Đổi tiêu hao Linh Lực nhận được thẻ bài chỉ định, Hóa Linh bán Thẻ bài nhận được Linh Lực

4. Ra Trận

- Trên giao diện game, chọn Tiên Sủng > Huấn luyện

- Sử dụng sách EXP Tiên sủng để nâng cấp

- Sử dụng Đan Tư Chất để nâng cấp tư chất Tiên Sủng

Trân trọng,

BQT Đào Hoa Kiếm

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ