Tải Game

VIP và đặc quyền VIP

12/01/2018

VIP VÀ CÁC ĐẶC QUYỀN VIP TƯƠNG ỨNG

Khi chủ công tích nạp KNB đạt mốc nhất định sẽ được tăng cấp VIP tương ứng kèm theo nhiều đặc quyền hấp dẫn

1. VIP 1

Tích nạp 60 KNB lập tức trở thành VIP 1

Đặc quyền VIP 1:

 • Gói quà: 

 • Đội xây dựng: Số mục mua tăng lên 2
 • Cường hóa hiệu quả: Cường hóa trang bị hủy CD
 • Cống hiến quốc gia: Cống hiến quốc gia tăng lên 2 lần/ngày
 • Lượt Quần Anh: Lượt mua khiêu chiến Quần Anh Hội tăng lên 3 lần/ngày
 • Thảo phạt Binh Đoàn: Mỗi ngày mua 5 lần thảo phạt
 • Cống hiến Quân Chính: Lượt cống hiến Quân Chính Viện tăng đến 75 lượt/ngày

2. VIP 2

Tích lũy nạp 500 KNB lập tức trở thành VIP 2

Đặc quyền VIP 2: 

 • Gói quà

 • Kích hoạt mở thuộc tính phụ thứ 3
 • Quyền sửa tên: Có thể sửa tên nhân vật nhiều làn
 • Chiến Thần Quốc Chiến: Lượt triệu hồi Đội Chiến Thần tăng lên 5 lần/ngày
 • Khiêu Chiến Anh Hồn: Lượt mua tăng đến 8 lượt

3. VIP 3

Tích lũy nạp 1000 KNB lập tức trở thành VIP 3

Đặc quyền VIP 3:

 • Gói quà

 • Đội xây dựng: Số mục mua tăng lên 3
 • Cường hóa trang bị: Khi cường hóa có xác suất tăng liên tục 2 cấp
 • Mậu dịch nhanh: Khi giao dịch có thể hoàn thành nhanh
 • Tự động ra quân: Trong Quốc Chiến có thể dùng tính năng tự động ra quân
 • Quỹ cấp độ: Có thể mua Quỹ cấp độ

4. VIP 4

Tích lũy nạp 2000 KNB lập tức trở thành VIP 4

Đặc quyền VIP 4

 • Gói quà

 • Quân Lệnh Bạch Kim: Mỗi ngày mua 30 quân lệnh
 • Thảo Phạt Binh Đoàn: Mỗi ngày mua 10 lần thảo phạt
 • Tuyển Mỹ Nhân bí ẩn: Mở Lê Viên Tuyển mỹ nhân bí ẩn
 • Cài lại viễn chinh: Mỗi ngày được mua cài lại viễn chinh 1 lần
 • Xây dựng miễn phí: Xây dựng miễn phí kéo dài 10 phút
 • Lượt tặng hoa: Lượt tặng hoa liên đấu tăng lên 8 lần
 • Tự động cầu cứu: Ủy thác khi xây dựng tại chỗ có thể chọn tự động cầu cứu
 • Xây dựng Quốc Đô: Lượt cống hiến KNB tăng đến 10 lượt/ngày
 • Cống hiến Quân Chính: Lượt cống hiến Quân Chính Viện tăng đến 90 lượt/ngày

5. VIP 5

Tích lũy nạp 5000 KNB lập tức trở thành VIP 5

Đặc quyền VIP 5:

 • Gói quà

 • Cống hiến quốc gia: Cống hiến quốc gia tăng lên 4 lần/ngày
 • Quét Bạch Kim: Chính chiến được cài lại 2 lần
 • Lượt Quần Anh: Lượt mua khiêu chiến Quần Anh Hội tăng lên 7 lần/ngày
 • Chiến Thần Quốc Chiến: Lượt triệu hồi Đội Chiến Thần tăng lên 10 lần/ngày
 • Thuyền Cỏ Mượn Tên: Tăng 1 lần mua Thuyền Cỏ Mượn Tên
 • Khiêu chiến Anh Hồn: Lượt mua tăng đến 10 lượt

6. VIP 6

Tích lũy nạp 10.000 KNB lập tức trở thành VIP 6

Đặc quyền VIP 6

 • Gói quà

 • Quân Lệnh Vàng: Mỗi ngày mua 40 Quân Lệnh

7. VIP 7

Tích lũy nạp 20.000 KNB lập tức trở thành VIP 7

Đặc quyền VIP 7

 • Gói quà

 • Cống hiến Quốc Gia: Cống hiến tăng lên 5 lần/ngày
 • Lượt Quần Anh: Lượt mua khiêu chiến Quần Anh Hội tăng lên 9 lần/ngày
 • Thảo phạt Binh Đoàn: Mỗi ngày mua 15 lần thảo phạt
 • Hải Thượng Xa Phu: Giao dịch tăng lên 3 lần/ngày
 • Xây dựng Quốc Đô: Lượt cống hiến KNB tăng đến 20 lượt/ngày

8. VIP 8

Tích lũy nạp 50.000 KNB lập tức trở thành VIP 8

Đặc quyền VIP 8

 • Gói quà:

 • Quân Lệnh Kim Cương: Mỗi ngày mua 50 Quân Lệnh
 • Càn quét vàng: Chinh chiến được cài lại 3 lần
 • Phân thân Quốc Chiến: Lượt triệu hồi đội phân thân tăng lên 15 lần/ngày
 • Chiến Thân Quốc Chiến: Lượt triệu hồi đội Chiến Thần tăng lên 20 lần/ngày
 • Xây dựng miễn phí: Xây dựng miễn phí kéo dài 15 phút
 • Lượt tặng hoa: Lượt tặng hoa liên đấu tăng lên 10 lần
 • Cống hiến Quân Chính: Lượt cống hiến Quân Chính Viện tăng lên 120 lượt/ngày
 • Khiêu chiến Anh Hồn: Lượt mua tăng đến 12 lượt

9. VIP 9

Tích lũy nạp 100.000 KNB lập tức trở thành VIP 9

Đặc quyền VIP 9

 • Gói quà:

 • Cống hiến quốc gia: Cống hiến quốc gia tăng lên 6 lần/ngày
 • Lượt Quân Anh: Lượt mua khiêu chiến Quần Anh Hội tăng lên 10 lần/ngày
 • Cài lại viễn chinh: Mỗi ngày được mua 2 lần cài lại viễn chinh
 • Xây dựng Quốc ĐÔ: Lượt cống hiến KNB tăng đến 30 lượt/ngày

10.VIP 10

Tích lũy nạp 150.000 KNB lập tức trở thành VIP 10

Đặc quyền VIP 10

 • Gói quà:

 • Quân Lệnh Chí Tôn: Mỗi ngày mua 60 Quân Lệnh
 • Càn quét Chí Tôn: Chinh chiến được cài lại 4 lần
 • Thảo phạt Binh Đoàn: Mỗi ngày mua 20 lần thảo phạt
 • Chiến Thần Quốc Chiến: Lượt triệu hồi Đội Chiến Thần tăng đến 30 lần/ngày
 • Xây dựng miễn phí: Xây dựng miên phí kéo dài 20 phút
 • Lượt tặng hoa: Lượt tặng hoa liên đấu tăng lên 12 lần
 • Thuyền Cỏ Mượn Tên: Tăng 2 lần mua Thuyền Cỏ Mượn Tên
 • Khiêu Chiến Anh Hồn: Lượt mua tăng đến 15 lượt

11. VIP 11

Tích lũy nạp 300.000 KNB lập tức trở thành VIP 11

Đặc quyền VIP 11:

 • Gói quà

 • Cống hiến quốc gia: Cống hiến quốc gia tăng lên 7 lần/ngày
 • Xây dựng Quốc Đô: Lượt cống hiến KNB tăng lên 40 lượt/ngày
 • Cống hiến Quân Chính: Lượt cống hiến Quân Chính Viện tăng đến 150 lượt/ngày

12. VIP 12

Tích lũy nạp 500.000 KNB lập tức trở thành VIP 12

Đặc quyền VIP 12

 • Gói quà

 • Viện quân Quốc Chiến: Lượt triệu hồi Đội Chiến Thần tăng lên 40 lần/ngày
 • Xây dựng miễn phí: Xây dựng miễn phí kéo dài 25 phút
 • Khiêu chiến Anh Hồn: Lượt mua tăng đến 20 lượt

13. VIP 13

Tích lũy nạp 1.200.000 KNB lập tức trở thành VIP 13

Đặc quyền VIP 13

 • Gói quà

 • Viện Quân Quốc Chiến: Lượt triệu hồi đội phân thân tăng lên 25 lần/ngày
 • Xây dựng Quốc Đô: Lượt cống hiến KNB tăng đến 50 lượt/ngày

14. VIP 14

Tích lũy nạp 2.500.000  KNB lập tức trở thành VIP 14

Gói quà

 •  Quân lệnh Chí Tôn: Mua tối đa 70 Quân lệnh/ngày.
 •  Cống hiến Quốc Gia: Tối đa 8 lần/ngày.
 •  Càn quét Chí Tôn: Được reset map 5 lần.

Chủ công hãy tận dụng tối đa đặc quyền VIP để tăng sức mạnh và lực chiến nhé

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ