Tải Game

[Hướng dẫn] nâng tướng

19/10/2017

HƯỚNG DẪN NÂNG TƯỚNG

 

Để nâng tướng Chủ công hãy chọn biểu tượng . Giao diện mở ra bao gồm các lựa chọn sau

 • Nâng cấp
 • Tiến bậc
 • Bồi dưỡng
 • Duyên phận
 • Truyền thừa

1. Nâng cấp

 

 

Nâng cấp tướng cần tiêu tốn sách EXP. Sách này nhận được từ tham gia hoạt động chinh chiến, sự kiện hoặc mua trong shop.

Có 3 loại sách:

 • Sách EXP sơ: Nhận 100 EXP tướng/quyển
 • Sách EXP trung: Nhận 1000 EXP tướng/quyển
 • Sách EXP cao: Nhận 10.000 EXP tướng/quyển

Nâng cấp tướng sẽ nâng cấp các thuộc tính, từ đó tăng nhanh sức mạnh chiến đấu.

Né, phản kích, bạo kích, tăng sát thương, miễn sát thương là thuộc tính đặc biệt của tướng, giới hạn max là 70%, thuộc tính tăng và giảm sát thương chỉ có hiệu quả khi chiến đấu, giới hạn max của tăng hoặc giảm sát thương hai bên nhận được là 70%

Có 2 tùy chọn nâng cấp là 

 • Tăng 10 cấp: Tiêu tốn số lượng sách EXP cần thiết để nâng cấp nhanh tướng lên 10 cấp
 • Tăng 1 cấp: Tiêu tốn số lượng sách EXP cần thiết để nâng tướng lên 1 cấp

Chú ý: Cấp tướng không được vượt quá cấp nhân vật

2. Tiến bậc

Tiến bậc sẽ tăng phẩm chất và tăng sao tướng, từ đó cải thiện nhanh chóng sức mạnh, khả năng chiến đấu.

Để tiến bậc tướng cần đảm bảo đầy đủ nguyên liệu và tướng hồn, lựa chọn "Khởi động nhanh" để lựa chọn nguyên liệu và tướng hồn cần thiết, sau đó chọn "Tiến Bậc" để thực hiện

 

 

Phẩm chất tướng gồm có trắng, lục, lam, vàng, đỏ, tím

Phẩm chất tướng có giới hạn cấp sao khác nhau, từ trắng 0 sao đến tím 5 sao

Khởi động 4 thuộc tính đặc biệt và nâng bậc có thể tăng sao tướng, nâng bậc sẽ tăng tư chất tướng và tăng sao tướng

Đạt giới hạn cấp sao phẩm chất sẽ tăng

3. Bồi Dưỡng

Điều Kiện: Nhân vật đạt cấp 50 sẽ mở bồi dưỡng

Bồi dưỡng tướng sẽ tăng các thuộc tính công kỹ, thủ kỹ, thủ vật, thủ phép của tướng

Có 4 lựa chọn bồi dưỡng:

 • Thường: Mỗi lượt bồi dưỡng tiêu tốn 480 chiến công
 • Tăng cường: Mỗi lượt bồi dưỡng tiêu tốn 2 KNB
 • Bạch Kim: Mỗi lượt bồi dưỡng tiêu tốn 10 KNB
 • Chí Tôn: Mỗi lượt bồi dưỡng tiêu tốn 50 KNB

Khi bồi dưỡng, các thuộc tính sẽ được tăng hoặc giảm ngẫu nhiên, chọn thay thế để xác nhận bồi dưỡng

 

 

Nếu không muốn thay đổi, có thể lựa chọn "Hồi Phục" để quay lại thuộc tính cũ

 

 

4. Duyên phân

Mỗi tướng đều có duyên phận với tướng khác, thông qua tiêu hao hồn tướng tương ứng và ngọc bội để mở và tăng cấp duyên phận

Điều kiện:

 • Nhân vật đạt cấp 56 sẽ mở duyên phận tướng
 • Cần phải sở hữu đồng thời 2 tướng có duyên phận với nhau mới mở duyên phận.
 • Đảm bảo đủ hồn tướng và ngọc cần thiết, chọn tướng duyên phận và chọn kích hoạt

 

 

Khi nâng cấp duyên phận, thuộc tính tương ứng cũng sẽ tăng theo, đồng thời hồn tướng và ngọc bội cần tiêu hao cũng tăng

Cấp duyên phận càng cao, phẩm chất yêu cầu của tướng càng cao:

 • Tướng phẩm trắng tương ứng duyên phậm lv1
 • Lục: level 2-3
 • Lam: level 4-6
 • Vàng: level 7-10
 • Đỏ: level 10-15
 • Tím: Level 16-38

Duyên phận trên level 1 đều có thể dùng tính năng hạ cấp, hạ cấp duyên phận sẽ hoàn lại 90% hồn tướng và ngọc

5. Truyền thừa

Chủ yếu dùng để truyền thừa thuộc tính cấp, luyện tướng và nâng bậc, tăng sức mạnh tổng hợp.

Nhân vật đạt level 50 sẽ mở tính năng truyền thừa

Truyền thừa tướng gồm các lựa chọn: thường, cao cấp, chí tôn và đỉnh phong. Thông qua tiêu hao tài nguyên khác nhau truyền thừa thuộc tính tướng với tỉ lệ khác nhau lên tướng khác, không thay đổi thuộc tính vốn của của tướng cũ.

Tướng chỉ được tiến hành 1 lần truyền thừa và được truyền thừa

Tỉ lệ truyền thừa như sau:

Thường:

 • Nâng bậc tướng 20%
 • Cấp tướng 40%
 • Nuôi dưỡng tư chất tướng 30%

Cao cấp:

 • Nâng bậc tướng 30%
 • Cấp tướng 50%
 • Nuôi dưỡng tư chất 40%

Chí tôn: 

 • Nâng bậc tướng 40%
 • Cấp tướng 60%
 • Nuôi dưỡng tư chất 50%

Đỉnh phong:

 • Nâng bậc tướng 70%
 • Cấp tướng 80%
 • Nuôi dưỡng tư chất 70%

Để truyền thừa, Chủ công cần chọn tướng truyền thừa và tướng cần truyền thừa, sau đó lựa chọn 1 trong 4 phương thức truyền thừa và xác nhận truyền thừa.

 

 

Chú ý:

 • Khi truyền thừa, nếu tướng được truyền thừa có thuộc tính nào đó lớn hơn hoặc bằng thuộc tính của tướng truyền thừa, tướng truyền thừa sẽ không thể truyền thừa các thuộc tính này, duy trì thuộc tính hiện tại của tướng được truyền thừa không thay đổi
 • Thuộc tính lớn hơn hoặc bằng thuộc tính tướng truyền thừa sẽ dừng thao tác truyền thừa

 

Các Chủ công hãy tận dụng tối đa 5 tính năng trên để nâng cấp tướng nhé

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ