Tải Game

Các đội hình đề xuất nước Ngụy

26/10/2017

1. Đội hình cơ bản (Đội hình tướng khuyên dùng cho người mới bắt đầu chơi)


Đội hình này bao gồm các tướng: Điển Vi, Tào Tháo, Thái Văn Cơ, Thiếu Nữ Điêu Thuyền, Nguyên Cơ. Tướng còn lại có thể chọn Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn hoặc Thiếu Niên Lã Bố.
 

Đánh giá:

  • Là đội hình rất khỏe đầu game với khả năng vượt ải nhanh với kỹ năng diện rộng của Điển Vi 
  • Là đội hình sát thương chính là công kỹ, có thể sử dụng tài nguyên để tập trung nâng cấp cho công kỹ.
  • Đây là đội hình cơ bản giúp bạn đi những bước đầu tiên trong game

 

 

2. Đội hình cao cấp 


Đội hình này bao gồm các tướng : Điển Vi, Tào Tháo, Mã Văn Lộc, Điêu Thuyền, Lã Bố, Hạ Hầu Đôn. 

Vào giai đoạn giữa game có thể phối hợp với một số tướng công vật như: Tư Mã Ý, Trương Liêu, Hoàn Thừa Ngạn.

Với một đội hình sở hữu 2 vị tướng có khả năng gây sát thương toàn địch như Điển Vi và Tư Mã Ý đã khắc phục được khả năng không thể kết liễu địch khi sát thương chính dựa toàn bộ vào Điển Vi.
Đội hình kết hợp đề xuất: Điêu Thuyền, Điển Vi, Tư Mã Ý, Hoàng Thừa Ngạn, Trương Liêu, Tào Nhân 
Với khả năng buff sát thương của Tư Mã Ý đây là đội hình gây đột biến rất cao.

 

 

3. Đội hình bạch kim


Đội hình này gồm các tướng: Điêu Thuyền (Mị Điêu Thuyền), Hoa Đà (Thánh Hoa Đà), Tú Mã Văn Lộc, Tư Mã Ý, Toán Giả Hủ, Ma Lữ Bố


Đánh giá:

  • Đây là đội hình toàn diện với khả năng gây sát thương cực cao của Ma Lữ Bố, dễ dang xóa sổ một mục tiêu nhanh chóng, khả năng hồi phục cao nhờ Hoa Đà và khả năng gây choáng của Toán Giả Hủ dễ dàng khóa một mục tiêu chính của địch.
  • Đội hình này đầy đủ sát thương Kỹ, Vật, Phép khiến địch thủ khó lòng build trang bị để có thể kháng cả 3 loại sát thương.

 

 

Chúc các Tướng Quân sớm sở hữu những đội hình mạnh mẽ để có thể thực hiện được giấc mộng bá vương của riêng mình.

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ